m

Oprema

Digitalni rendgen aparat

Proizvodi minimalnu dozu zračenja i pruža velike mogućnosti u pogledu analize snimka i postavljanju dijagnoze i terapije.

m

Spektro shade

Kompjutersko određivanje boje zuba omogućuje detaljnu analizu boje zuba u cilju postizanja najboljih estetski rezultata.

m

Autoklav klase B

Omogućuje savremeni koncept sterilizacije po svetskim standardima. Sterilisani instrumenti čuvaju se u hermetički zatvorenim omotačima koji garantuju sterilnost do momenta upotrebe.

m

CAD/CAM

Skraćenica od dental Computer-Aided-Design/Computer-Aided-Manufacture, označava kompjuterski vođen dizajn i kompjuterski vođenu izradu inleja, onleja, krunica i mostova. CAD/CAM zapravo predstavlja proces kojim se od gotovih keramičkih blokova, procesom frezovanja, dobijaju gotove navlake i mostovi.

m

IMS Kavitron i Turbodent Mektron

Aparati za uklanjanje zubnog kamenca ultrazvukom.

Hurrimix

Aparat za mešanje alginata i gipsa.

m

Peć za pečenje keramike i helio lampa

m

CAD/CAM dental mašina

Koristi se za rezanje gotovih keramičkih blokova i pravljenje keramičkih plombi, keramičkih krunica, mostova i faseta (vinira).

m